Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-03-23 10:51:58Uchwała Nr XXVII/155/2021
2021-03-23 10:08:42Protokół Nr XXVII/2021
2021-03-23 09:41:10Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Paweł Koźbiał 18.03.2021
2021-03-19 14:53:34Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Paweł Patrzałek 18.03.2021
2021-03-19 14:44:222020
2021-03-19 14:44:062019
2021-03-16 09:37:13Zawiadomienia o terminach sesji
2021-03-16 09:19:30Zarządzenie Nr 18/2021
2021-03-12 09:30:48Uchwała nr XXV/145/2020
2021-03-11 10:48:59Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
2021-03-10 11:17:40Uchwała nr XXVI/154/2021
2021-03-10 11:11:27Uchwała nr XXVI/153/2021
2021-03-10 11:07:07Uchwała nr XXVI/152/2021
2021-03-10 11:01:44Uchwała nr XXVI/151/2021
2021-03-10 10:57:01Uchwała nr XXVI/150/2021
2021-03-10 10:53:45Uchwała nr XXVI/149/2021
2021-03-09 14:48:18Rok 2021
2021-03-09 14:46:21Rok 2021
2021-03-09 13:32:45Uchwała nr XXV/148/2020
2021-03-09 13:26:39Uchwała nr XXV/147/2020
2021-03-09 13:22:46Uchwała nr XXV/146/2020
2021-03-09 13:14:11Uchwała nr XXV/144/2020
2021-03-09 13:07:56Uchwała nr XXV/143/2020
2021-03-09 10:57:31Uchwała nr XXV/142/2020
2021-03-09 10:21:14Uchwała nr XXV/141/2020
2021-03-08 13:19:19Uchwała Nr 34/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Solec-Zdrój.
2021-03-08 13:18:55Uchwała Nr 33/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku
2021-03-08 13:13:42Uchwała Nr 33/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku
2021-03-08 13:04:232016
2021-03-08 13:04:182018
2021-03-08 13:03:142019
2021-03-08 13:03:032020
2021-03-05 14:29:002020
2021-03-04 12:33:42Petycja 3/21
2021-03-04 09:54:41Uchwała Nr XXVII/143/2016
2021-03-01 14:40:02Nieodpłata pomoc prawna
2021-03-01 14:35:22Nieodpłata pomoc prawna
2021-03-01 14:33:13Nieodpłata pomoc prawna
2021-03-01 13:41:46Zarządzenie Nr 17/2021
2021-03-01 13:33:52Zarządzenie Nr 16/2021