Uchwała Nr XII/54/2007
W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Solec Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

Załączone pliki:
uch_prog_wspol (Uch_prog_wspol.doc - 68.608 KB)
Data publikacji: 2007-12-06 11:32:29 Redaktor: Łukasz Kobos
zal_do_uch_prog (Zal_do_uch- prog.doc - 76.288 KB)
Data publikacji: 2007-12-06 11:35:05 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl