Skład Rady Gminy

Adres email:radagminy@solec-zdroj.pl

 

 Radni Gminy Solec-Zdrój Kadencja 2018-2023

 

Pani Domańska Renata

Pan Fortuna Paweł

Pan Grabda Włodzimierz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Pan Grabowski Eryk

Pan Kasperkowicz Marek

Pan Koźbiał Paweł

Pan Lasak Grzegorz

Pan Madej Łukasz

Pan Mastaliński Marian

Pan Nurek Marcin

Pan Oszywa Marcin

Pan Patrzałek Paweł - Przewodniczący Rady Gminy

Pan Powroźnik Jan

Pani Sowula Teresa

Pan Żelazny Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady GminyGmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl