Uchwała Nr XIX/87/2008
W sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XIX/87/2008 (uchwal_pomoc.doc - 109.568 KB)
Data publikacji: 2008-08-01 09:09:42 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl