Uchwała Nr XX/93/08
W sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XX/93/08 (uchwal_styp_sport.doc - 75.264 KB)
Data publikacji: 2008-09-22 14:06:57 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl