Zarządzenie Nr 53/2019
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 53/2019
(zarzadzenie_53_zatw_spr_gck_2018.pdf - 4105.082 KB) Data publikacji: 2019-05-29 09:49:38 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl