Uchwała Nr XXIII/105/08
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXIII/105/08 (Uchwala_105_08.pdf - 59.655 KB)
Data publikacji: 2008-11-24 14:01:04 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl