Zarządzenie Nr 68/2019
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 68/2019
(zarzadzenie_68_2019_.pdf - 34.936 KB) Data publikacji: 2019-07-02 14:04:33 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl