Protokół pokontrolny XIII
Załączone pliki:

Protokół pokontrolny XIII
(protokol_02_03_2018.pdf - 2284.298 KB) Data publikacji: 2019-11-04 12:54:06 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl