Protokół pokontrolny XIV
Załączone pliki:

Protokół pokontrolny XIV
(protokol_05_03_2018.pdf - 1166.627 KB) Data publikacji: 2019-11-04 12:56:38 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl