Zarządzenie Nr 114/2019
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 114/2019
(zarzadzenie_114_2019.pdf - 4465.013 KB) Data publikacji: 2019-11-22 12:43:36 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl