2019
Załączone pliki:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
(sprawozdanie_realizacja_programu_organizacje_pozarzadowe_2019.pdf - 185.16 KB) Data publikacji: 2020-03-27 11:08:29 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl