2012/2013
Załączone pliki:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2012/2013
(info_zadania_oswiatowe_2012_2013.docx - 149.554 KB) Data publikacji: 2020-11-25 11:53:28 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl