Uchwała Nr XXXV/168/2010
w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXV/168/2010 (uchwal_XXXV_168_2010.pdf - 57.836 KB)
Data publikacji: 2010-02-10 12:53:03 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl