Uchwała Nr XXXVII/176/2010

w sprawie przyjęcia składki członkowskiej gminy Solec-Zdrój na rzecz Stowarzyszenia „G5” działającego jako Lokalna Grupa Działania.


Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXVII/176/2010 (uchwal_skl_czon_G5_2010_176.pdf - 62.579 KB)
Data publikacji: 2010-04-28 13:55:39 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl