Rok 2008
 

Załączone pliki:
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE_DOCHODY (doch_2008.pdf - 709.348 KB)
Data publikacji: 2011-12-13 13:45:23 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE (NDS_2008.pdf - 188.589 KB)
Data publikacji: 2011-12-13 13:47:32 Redaktor: Łukasz Kobos
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE_WYDATKI (wyd_2008.pdf - 996.068 KB)
Data publikacji: 2011-12-13 14:17:16 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl