Regulamin Organizacyjny
zarzadzenie_46_2019_o.png
Załączone pliki:

Regulamin organizacyjny
(regulamin_organizacyjny_zarz_46_2019.pdf - 7175.595 KB) Data publikacji: 2019-05-06 10:25:29 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl