Uchwała Nr XXII/121/2012

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec Zdrój w 2013 roku”.


Załączone pliki:
Uchwała Nr XXII/121/2012 (uchw_XXII_121_2012.pdf - 127.838 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 14:30:08 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl