Uchwała Nr XXXIII/188/2014

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój.


Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXIII/188/2014 (uchwala_XXXIII_188_14.pdf - 64.391 KB)
Data publikacji: 2014-04-29 09:31:36 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl