Uchwała Nr IV/13/2014

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2015 - 2024.


Załączone pliki:
Uchwała Nr IV/13/2014 (UchwalNrIV132014.pdf - 45.032 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 12:38:51 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/2014 (wpf20152024.pdf - 80.363 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 12:46:58 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/2014 (wykWPF.pdf - 67.598 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 12:47:38 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/2014 (ZalNr3douchwalNrIV132014.pdf - 120.135 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 12:50:38 Redaktor: Łukasz Kobos
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/13/2014 (wpf20152024__.pdf - 80.363 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 12:55:48 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl