Protokół pokontrolny nr VII

Załączone pliki:
Protokół pokontrolny VII 2013r (hala_sportowa.pdf - 1750.842 KB)
Data publikacji: 2015-02-10 11:10:52 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl