Protokół pokontrolny III
Załączone pliki:

protokół 4 2014
(protok_pok_4_14.pdf.pdf - 1163.985 KB) Data publikacji: 2015-03-17 08:45:40 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl