Uchwała Nr XV/70/2015
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec - Zdrój na rok 2016.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XV/70/2015 (XV_70_2015.pdf - 323.125 KB)
Data publikacji: 2015-12-11 09:52:59 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl