Uchwała Nr V/32/2007
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2006 r.

Załączone pliki:
Uchwala_absolu (Uchwala_absolu.doc - 12.069 KB)
Data publikacji: 2007-12-07 11:25:00 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl