Uchwała Nr V/35/2007
W sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój.

Załączone pliki:
Uchwała Nr V/35/2007 (uchwala_zmiana_studium.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-05-17 12:50:10 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl