2015
 
Załączone pliki:

Informacja w sprawie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(info_stawki_2014_12_31_.pdf - 23.767 KB) Data publikacji: 2016-09-08 08:11:59 Redaktor: Łukasz Kobos
Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
(ogloszenie_taryfy_cen_stawek_.pdf - 68.273 KB) Data publikacji: 2016-09-08 08:13:55 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl