2016
   
Załączone pliki:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec - Zdrój na rok 2016.
(taryf_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_2016.pdf - 323.125 KB) Data publikacji: 2016-09-08 08:21:50 Redaktor: Łukasz Kobos
Dopłata do grup taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Solec - Zdrój na rok 2016
(grupy_taryfowe_2016.pdf - 291.96 KB) Data publikacji: 2016-09-08 09:09:54 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl