Informacja z zakresu gospodarki odpadami

Załączone pliki:

Selektywna zbiórka odpadów
(sel_zbiorka_odp_.pdf - 486.11 KB) Data publikacji: 2013-02-13 08:54:18 Redaktor: Łukasz Kobos
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf - 581.031 KB) Data publikacji: 2020-02-06 11:56:32 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl