2014
 
Załączone pliki:

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Solec - Zdrój na rok 2014.
(taryfy_odpr_2014.pdf - 756.545 KB) Data publikacji: 2016-12-08 10:00:13 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl