Archiwalna wersja strony: Informacja-Ochrona Środowiska

Gmina Solec-Zdrój - Informacja-Ochrona Środowiska
Data archiwizowania: 2007-08-31 11:20:01
Informacja-Ochrona Środowiska
O ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SOLEC ZDRÓJ PUNKTACH ZBIERANIA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH LUB NIMI ZANIECZYSZCZONE.


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl