Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu Zdroju

2006-10-18 15:42:38 Obwieszczenia

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała Nr 5

Gminnej Komisji Wyborczej

w Solcu Zdroju

z dnia 18 października 2006 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2a i 2b z

dnia 16 lipca 1998 roku- Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (tj. Dz. U. Z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza uchwala co następuje:


§ 1


Dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku wyborów do rad gmin i powiatów i sejmików powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Solec-Zdrój w następujących składach:


 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kikowie:


 1. Cyryla Podsiadło – Solec-Zdrój

 2. Małgorzata Helis – Solec-Zdrój

 3. Izabela Oszywa – Zborów

 4. Robert Nowak – Słukowice

 5. Przemysław Bartusiak – Solec-Zdrój

 6. Mariusz Gajek – Sułkowice

 7. Paulina Wojtacha – Solec-Zdrój

 8. Łukasz Koper – Solec-Zdrój

 9. Jolanta Kuc – Kików


 1. Obwodowa komisja Wyborcza Nr 2 w Zborowie:


  1. Anna Garbus - Zborów

  2. Mirosław Sowula – Kików

  3. Beata Kielin - Zborów

  4. Halina Madej – Zborów

  5. Ewelina Szarek – Solec-Zdrój

  6. Janusz Kowalski – Kików

  7. Danuta Kopec – Sułkowice

  8. Tomasz Korniłowicz – Solec-Zdrój

  9. Wiesława Zaręba – Solec-Zdrój


 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Solcu-Zdroju:


   1. Marta Walasek - Wełnin

   2. Marcin Stefko – Solec-Zdrój

   3. Katarzyna Gwóźdź – Solec-Zdrój

   4. Katarzyna Wesołowska – Solec-Zdrój

   5. Michał Pasek – Solec-Zdrój

   6. Łukasz Krzemiński – Kików

   7. Leszek Korus - Solec-Zdrój

   8. Joanna Kania – Solec-Zdrój

   9. Zbigniew Kowalski – Solec-Zdrój 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świniarach:


 1. Maria Zembala - Zborów

 2. Mieczysława Kopeć – Kików

 3. Bogumiła Wawrzeniec – Świniary

 4. Zbigniew Bernat – Włosnowice

 5. Franciszek Pałys – Świniary

 6. Zenon Szymanek – Świniary

 7. Izabela Misterkiewicz – Solec-Zdrój

 8. Teresa Pater – Solec-Zdrój ul. Kościuszki

 9. Stanisław Capaja – Zagaje Kikowskie 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piestrzcu:


 1. Joanna Sowula - Zborów

 2. Alicja Nurek – Wełnin

 3. Aneta Oszywa – Zborów

 4. Jarosław Zębala – Piestrzec

 5. Janusz Sowula – Kików

 6. Marcin Kołodziej – Kolonia Zagajów

 7. Władysław Angelus – Sułkowice

 8. Henryk Pałys – Piestrzec

 9. Adam Doktór – Wełnin 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w DPS w Zborowie:


 1. Edyta Patrzałek – Solec-Zdrój

 2. Norbert Nowak – Zborów

 3. Zofia Wolna – Solec-Zdrój

 4. Dariusz Grudzień – Solec-Zdrój

 5. Monika Maj – Kików

 6. Dariusz Bielat – Solec-Zdrój

 7. Danuta Wójtowicz – Żuków


§ 2


Składy komisji podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju oraz Biuletynie Informacji Publicznej.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz również: