INFORMACJA O WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

2008-11-07 11:09:15 Nabór

nformacja dotycząca wstępnej selekcji kandydatów w naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów...

Informacja dotycząca wstępnej selekcji kandydatów w naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów

w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju, ul. 1 Maja 10


W naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów

w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju nie zgłosił się żaden kandydat.


Zobacz również: