Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2009-01-28 15:09:45 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

I. Nieruchomości położone w miejscowości Zagajów , woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Solec – Zdrój jako działki:

II. Nieruchomości położone w miejscowości Kolonia Zagajów woj. świętokrzyskie stanowiące własność Gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Kolonia Zagajów jako działka:

III. Nieruchomości położone w miejscowości Chinków woj. świętokrzyskie stanowiące własność Gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Chinków jako działka:

    1. działka nr ew. 207 o pow.0,1520 ha – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, na podstawie MPZP gminy Solec- Zdrój działka ta położona jest na terenie przeznaczonym pod uprawy polowe, dla której założona jest księga wieczysta KW Nr 12946, cena nieruchomości wynosi 617,00 zł.

IV. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym.

V.W/w nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec - Zdrój).

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

I. Nieruchomość położona w miejscowości Piasek Mały , woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Solec – Zdrój jako działka:

II. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. Waldemarowi i Sylwii Grochowskim, zam. Piasek Mały 17, 28-131 Solec – Zdrój.

III.W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec – Zdrój ).

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


 

Zobacz również: