Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu-Zdroju

2007-02-12 07:48:44 Nabór

W wyniku...

 W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wybrano Panią Joannę Sowulę zam. w Zborowie.

Kandydatka spełniła wszystkie kryteria opisane w ogłoszeniu o naborze.


Zobacz również: