INFORMACJA O WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

2007-02-21 13:55:57 Nabór

Informacja dotycząca wstępnej selekcji kandydatów w naborze na stanowisko Inspektora d/s inwestycji w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

W naborze na stanowisko Inspektora d/s inwestycji w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju do II etapu naboru zakwalifikowana została:

1.Barbara Wójtowicz

O terminie rekrutacji merytorycznej (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydatka zostanie powiadomiona telefonicznie.

Zobacz również: