Ogłoszenie

2009-09-16 08:01:44 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

I. Nieruchomości położone w miejscowości Wełnin, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Wełnin jako działki:

II. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec - Zdrój).

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: