ogłoszenie

2009-10-15 10:14:55 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój prowadzi badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów.

 

               … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

 

Gmina Solec-Zdrój prowadzi badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Konferencja wraz z cateringiem na temat „Budowa kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich – szansa na rozwój usług pozarolniczych i turystyki w miejscowościach gmin Solec-Zdrój i Pacanów.”

 

 

Konferencja ma się odbyć dn. 21-10-2009 o godz 12:00 w związku z podpisaniem umowy dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Konferencja wraz z cateringiem przewidziana jest na ok. 100 osób (radnych, sołtysów, zaproszonych gości).

 

W związku z powyższym prosimy o kontakt wszystkie zainteresowane podmioty mogące zorganizować przedmiotową konferencję.

 

Zobacz również: