Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

2010-05-17 13:55:09 Obwieszczenia

Należy przedstawić ofertę cenową obejmującą koszty dotyczące: - pełnego wykonania i kolaudacji filmu promocyjnego na podstawie zatwierdzonego scenariusza, - udostępnienia pasma emisyjnego w celu wyemitowania opracowanego i zmontowanego materiału filmowego.

               … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zobacz również: