Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum w Solcu – Zdroju”.

2010-06-02 12:52:09 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych

 

               … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zobacz również: