Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-08-10 10:27:00 Obwieszczenia

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia w bieżącym roku budżetowym nie przekracza równowartości 14 000 Euro, postępowanie zgodnie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie podlega przepisom w/w ustawy.

Przedmiot zamówienia :
podział geodezyjny działki nr 382/2 o pow. 7,2303 ha położonej w miejscowości Zborów, gm. Solec – Zdrój stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Podział ma na celu wydzielenie drogi dojazdowej do pól o szerokości ok 4 m.
podział geodezyjny działki nr 382/3 o pow. 22,9468 ha położonej w miejscowości Zborów, gm. Solec – Zdrój stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. Podział ma na celu wydzielenie drogi dojazdowej do pól o szerokości ok 4 m.

W dniu 21.07.2011r przesłano zapytanie ofertowe dla niżej wymienionych z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie:
1.  Usługi Geodezyjne
,,GEODESTA”
Wiktor Szkadłubowicz
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko – Zdrój
2.  Geodeta Uprawniony
Wacław Kasperczyk
Mietel 34
28-130 Stopnica
3.  Biuro Usług Geodezyjnych
,,GEOMETRA”- Lucjan Mańka
ul. Polna 7A
28-131 Solec – Zdrój
4.  Usługi Geodezyjne
Leszek Lech
Żerniki Dolne 44
28-130 Stopnica
5.  Firma Usługowa ,,GEOMETRA”
Zbigniew Sojka
os. Piłsudskiego 1A/5
28-100 Busko – Zdrój
6.  Usługi Geodezyjne
Anna Czekalska
ul. Źródła 9A
28-130 Stopnica
7.  Alina Graca
ul. Partyzantów 90
28-100 Busko – Zdrój
8.  Lidia Brych
os. Sikorskiego 20/55
28-100 Busko – Zdrój
9.  ,,GEOMETR”
Rafał Kornacki
ul. Kościuszki 60/33
28-100 Busko – Zdrój
10.  Adam Biskup
os. Pułaskiego 10
28-100 Busko – Zdrój
Dodatkowo zapytanie umieszczono na stronie BIP Gminy Solec – Zdrój.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:
1. Biuro Usług Geodezyjnych
GEOMETRA - Lucjan Mańka
ul. Harcerska 6/41, 27-200 Starachowice
Siedziba: ul. Polna 7A, 28-131 Solec – Zdrój

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku zaproponowano wykonawcę, któremu proponuje się zamówienie:
Biuro Usług Geodezyjnych
GEOMETRA - Lucjan Mańka
ul. Harcerska 6/41, 27-200 Starachowice
Siedziba: ul. Polna 7A, 28-131 Solec – Zdrój
W/w Biuro Usług Geodezyjnych zobowiązało się wykonać zadanie za cenę brutto
3 400,00 zł.

Zadecydował o wyborze i postępowanie zatwierdził:

 

Wójt

mgr. inż. Adam Pałys

 

 

oryginalna treść dokumentu

Zobacz również: