INFORMACJA O WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

2007-12-19 14:37:17 Nabór

Informacja dotycząca wstępnej selekcji kandydatów w naborze na stanowisko podinspektora d/s planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

W naborze na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju do II etapu naboru zakwalifikowani zostali:

1. Agnieszka Dziadowska

2. Agnieszka Kopeć

3. Joanna Kwiecień

4. Donata Zawada

O terminie rekrutacji merytorycznej (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydatki zostaną powiadomione telefonicznie.

Zobacz również: