Badania sondażowe co do ceny za wykonanie kalendarzy na 2013r.

2012-05-28 13:42:34 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy na 2013 rok, w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zobacz również: