Badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę albumu „Kraina zdrowia i bajki”

2012-06-22 13:03:26 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie i dostawę albumu „Kraina zdrowia i bajki” w ramach realizowanych działań promocyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”

 

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zobacz również: