OGŁOSZENIE

2012-07-11 09:18:09 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w związku z realizacją "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec – Zdrój na lata 2011-2032” przyjmowane sa wnioski na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na rok 2013.

OGŁOSZENIE

 

 

 

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w związku z realizacją "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec – Zdrój na lata 2011-2032” przyjmowane sa wnioski na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na rok 2013.

Przewidywany koszt dofinansowania to:

Urząd Gminy corocznie składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pozyskanie środków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski w tut. Urzędzie Gminy. Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 8 oraz na stronie http://solec-zdroj.pl/bip/news.php?id=264

 

                                         Wzór wniosku w załączeniu

Zobacz również: