Ogłoszenie

2013-04-17 11:01:04 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 16 kwietnia 2013 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz potrzebujących WIELKI GROSZ.

Dnia 16 kwietnia 2013 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „IV Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2013”.

Wnioskowana kwota 1000 zł.

 

Załącznik: oferta

Zobacz również: