Obwieszczenie

2016-01-22 09:59:21 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko" ustaleń przedmiotowej zmiany.

Kliknij - Pełna treść obwieszczenia

Zobacz również: