OGŁOSZENIE

2016-03-23 14:18:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.03.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2016”


Wnioskowana kwota 1000 zł.

Załącznik:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zobacz również: