Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł

2016-05-30 09:54:43 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć)

Zobacz również: