OGŁOSZENIE

2016-06-08 12:32:02 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 30 maja 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VI Piknik Rodzinny „Dzień Niezapominajki”

Termin realizacji zadania od 15 lipca 2016 do 26 września 2016 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania - 1000 zł.

Zobacz również: