OGŁOSZENIE

2016-06-13 11:02:54 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.06.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. OD SOLCA DO SOLCA ZDROJU - organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju.

Termin realizacji zadania od 01 lipca 2016 do 30 września 2016 roku.

Wnioskowana kwota 1000 zł.

Załącznik: oferta

Zobacz również: